جهانگرد

ژوئن 30, 2009

کشته شدگان

Filed under: مناسبت,سیاسی — جهانگرد @ 11:03 ق.ظ.

به نام خدا

در این 16 یا 17 روز بعد از انتخابات طبق گزارش رسمی دولت تجمعات و درگیری ها 16 کشته بر جای گذاشته است.4916_1018949732846_1798257608_43930_1776875_n
رئیس جمهور به علت تب شدید و هول عظیمی که تصویر شهادت ندا اقا سلطان در تلویزیون ایران و رسانه های جهان ایجاد کرد نامه ای به رئیس قوه قضائیه نوشت و خواستار پی گیری این پرونده شد. ناگفته نماند که باز هم اظهاراتی احمدی نژاد وار نمود و گفت :»قتل ایشان مشکوک است و ما مدارکی در این زمینه در دست داریم» در همین زمینه صدا وسیما با شاهدان و استاد ان مقتوله که در لحظه شهادت همراهش بود مصاحبه ای ترتیب داد. (توجه کنید. همان رسانه ملی که به ایة الله هاشمی رفسنجانی قبل از انتخابات وقت نداد تا از خودش در برابر تهمت های وارده دفاع کند!)
در همین زمینه فکری به نظرم رسید و ان اینکه تمامی کشته شدگان را لیست کنیم و اسامی را به دست بیاوریم و ببینیم کی بسیجی بوده، کی سپاهی بوده، کی غیر ادمی زاد بوده، کی ایرانی بوده و … تا اقای رئیس جمهور بلکه به غیرت انقلابی اش بر خورد و به رئیس قوه قضائیه _که فکر کنم ایشان ربات باشند تا رئیس یک قوه حساس_ نامه بنویسند تا پی گیری شود و ملت بفهمند بابا این افراد مرگ حق شان بود یا اینکه خار و خاشاک نبوده اند و به ناحق کشته شده اند. طبیعیه افرادی به زعم و اذعان رئیس نسبتا جمهور خار و خاشاکند و مرگ حق شان است و باید مثل همان علف هرزی که در فیلم کذایی دیدیم از ریشه در ایند و به کنار باغچه پرتاب شود تازه به همین هم نباید اکتفا کرد باید دوربین روی انها زوم کند تا جهانیان بفهمند چه هرزه ای را از ریشه در اورده اند.
اما اگر بی گناه کشته شده بود چه؟ اصلا معیار گناه و بی گناهی اینجا چیست؟
ایا خواستن خواسته ای خلاف خواسته برخی مسئولین عالی رتبه از جانب مردم گناه محسوب می شود؟ ان هم گناهی که مستوجب مرگ است؟
پس لطف کنید دیکتاتوری را برایم تعرییف نمایید؟

Advertisements

ژوئن 23, 2009

توصیه های محسن سازگارای عزیز

Filed under: Uncategorized — جهانگرد @ 8:25 ق.ظ.

به نام خدا
چون فیلت.ر بود به همین خاطر برای رساندن پیام نوشتم اینجا تا برسد به اهل ایران زمین
_Mohsen_Sazegara_240208
به نام خدا

هدف:
پايين آوردن کودتاچيان از قدرت و محاکمه آن ها

استراتژی:
استراتژی سه مرحله ای مقابله عبارت است از:
الف- تقويت يکپارچگی و مقاومت ملی
ب- فرسايش کودتاچيان
ج- فلج سازی حکومت کودتا
تاکتيک ها ی پيشنهادی ذيل اين سه سرفصل:

الف- تاکتيک ها برای تقويت يکپارچگی و مقاومت ملی
۱-الله اکبر گقتن تمام مردم روی پشت بام ها هر شب از ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰، و خواندن دعاها و شعارهای واحد در هر جای ممکن و در هر مراسمی
۲- جلب حمايت بين المللی برای همبستگی با ملت ايران و انزوای کودتاچيان (وظيفه مبارزين خارج ازکشور)
۳-افزايش حاشيه امنيت برای جنبش اعتراضی از طريق اعتراض های کم هزينه تر مثل شعارنويسی روی ديوارها، چسباندن برچسب های سبز روی عکس های خامنه ای، ساختن اشعار جدی و شوخی برای رهبر کودتا(آقای خامنه ای) و خواندن آن ها دراماکن عمومی و ده ها روش ابتکاری ديگر
۴-پايين آوردن انتظارات عمومی برای يک پيروزی سريع (مبارزه ممکن است چندين ماه طول بکشد)
۵-استفاده از رنگ (در حال حاضر رنگ سبز، رنگ جنبش است) و سمبل های همگانی ديگر مثل سرود ها يا علامت ها

ب- فرسايش کودتاچيان
۱-حضور مردم در خيابان ها و تظاهرات موضعی کوچک وبزرگ در نقاط مختلف شهرها و روستاها برای فرسايش و پراکنده کردن قوای کودتاچيان
۲- مختل کردن خطوط ارتباطی و انتقال قوای کودتاچيان (مثال: مختل کردن ترافيک- تظاهرات همزمان در نقاط متفاوت و ايجاد مانع برای حمل و نقل قوای کودتا
(مثال: شيراز- بستن خيابان با بشکه و تيرآهن)
۳- جنگ روانی با کودتاچيان از طريق جذب بخش هايی از سپاه و بسيج و پليس، شعار به نفع ارتش، مقابله و ايجاد ترس و وحشت در دل سرکوبگران به خصوص لباس شخصی ها و انتشار اسم و عکس و کار کردن روی خانواده های آن ها و ده ها روش ديگر
۴- بزرگداشت ياد زندانيان و قربانيان و شهدای جنبش و برگزاری مراسم ابتکاری و پی در پی و شورانگيز برای آن ها، روشن کردن شمع پشت پنجره خانه ها، تکثير عکس و زندگی نامه آن ها و خواندن سرود و ده ها روش ابتکاری ديگر
۵- استفاده از زنان برای پيشبرد جنبش به خصوص زنان و مادران و دختران فعالين شهيد شده وزندانی
۶- تحصن در مناطق مختلف

ج- فلج سازی حکومت کودتا
۱- – ساختن کانال های ارتباطی بين جنبش های اجتماعی زنان، کارگران، دانشجويان، معلمان و اقليت ها به خصوص تلاش برای جذب جنبش کارگری (مهم ترين عنصر برای مقابله با کودتا)
۲- مختل کردن مراکز قدرت کودتاچيان به خصوص مراکز ارتباطی و اطلاع رسانی مثل سايت ها ی اينترنتی، روزنامه ها و راديو تلويزيون و مراکز انرژی
۳- تسخير مراکز کودتاچی ها به خصوص نقاطی که کارشان را مختل می کند
۴- تشکيل کميته های اعتصاب در بين اقشار مختلف به خصوص کارگران و شبکه های حمل و نقل مثل مترو و اتوبوس رانی
۵- ايجاد شبکه های مالی برای پشتيبانی از اعتصاب کنندگان، قربانيان و فعالان در بند و کمک روانی و روحی به خانواده ها
۶- سازماندهی اعتصابات موضعی به سمت اعتصابات سراسری تا سرحد فلج سازی کامل کشور. دراين مرحله کار حکومت کودتا تمام می شود.

کمی هم از تاکتيک های ضد جنبش از طرف کودتاچی ها
معمولا کودتاچيان در استراتژی سرکوب خود اين سه سرفصل را قرار می دهند
الف- بستن درهای کشور و کنترل خبررسانی و سرکوب همراه با تهديد (مثل سرکوب روز سی خرداد) و فشار برای پاشيدن گرد مرگ و وحشت بر سر کشور
ب- دستگيری و قطع ارتباطات رهبران و فعالين با يکديگر و مردم
ج- ايجاد انحراف و شکاف در صفوف رهبران جنبش و مردم به خصوص در هفته های اول که هنوز جنبش قوام و يک پارچگی خود را نيافته از طريق طرح مصالحه ها و شعارها و آکسيون های انحرافی

پاره ای اقدامات برای مقابله با اين حرکات عبارت است از
۱- ساختن مرکز هماهنگی، اين مرکز بايد در دسترس رژيم و قابل سرکوب کردن نباشد. رهبران جنبش در داخل يک تشکل سراسری را اعلام می کنند و تصميم گيری های آن ها از سوی سخنگوی انتخابی در خارج منعکس می شود. هر فردی می تواند خود را عضو اين تشکل بداند اما لزومی به معرفی افراد اصلی آن نيست.
۲-ساختن کميته های دفاع از خويش با برنامه ريزی قبلی، در صورت دستگيری افراد الف و ب ،ج و دال مسئوليت راهبرد و دفاع از دستگيرشدگان را به عهده می گيرند. همچنين ايجاد کادرهای جايگزين برای مقابله با سرکوب وسيع فعالان و کادرهای رهبری جنبش های اعتصابی
۳- فراخوانی چهره های مطرح سياسی، هنری، ورزشی و… برای پيوستن به جنبش
۴- طرح اين نکته که فشار روی رهبران جنبش و خانواده هايشان زياد است و می خواهند زير تهديد و فشار آن ها را از پيگيری اهداف جنبش منصرف کنند و هر گونه انصراف احتمالی ايشان زير تهديد و شکنجه صورت می گيرد.

آن خس وخاشاک تويی، پست تراز خاک تويی
شورمنم، نورمنم، عاشق رنجور منم
زورتويی، کورتويی، هاله بی نورتويی
دلير بی باک منم، مالک اين خاک منم

محسن سازگارا

ژوئن 21, 2009

عزاداریم

Filed under: مناسبت,سیاسی — جهانگرد @ 3:37 ب.ظ.

2d6mjix
به نام خدا
عزاست عزاست و ماتم در این ماتم سرا ندا دختر ایرانی را دیدم که سخت جان داد او کی بود؟او جنایت کار بود؟
او مظلوم و بی گناه نبود؟
بدانید خونش دامن حکومتتان را می گیرد.
123
985f58af17371
از هر قشر و گروهی کشته می شوند خون شان به گردن اقای فلان و بهمان است من قاتل هیچ تقصیری ندارم پس جایز است بکشم.
«تف بر این منطق»

ژوئن 20, 2009

کشتار

Filed under: مناسبت — جهانگرد @ 7:02 ب.ظ.

به نام خدا
alaho-akbar
متاسفانه قاتلان کشتاری به راه انداختند به خیال اینکه این خونی که می ریزند بر گردن دیگری است.

همبستگی علیه جو حاکم

Filed under: مناسبت,سیاسی — جهانگرد @ 10:58 ق.ظ.

به نام خدا
j2jhrt1dbi1j2emlooct
سلام به دعوت وبلاگ «شوخی و جدی» جناب «اردوخانی» نویسنده بارز و فعال دعوت به همبستگی شدیم.
همه با هم یکصدا و یک رنگ پیش به سوی مطالبات مردمی و استیفای حق پایمال شده .

ژوئن 19, 2009

بی نام

Filed under: مناسبت,سیاسی — جهانگرد @ 12:13 ب.ظ.

به نام خدا
بله دیگر شنیدیم و شنیده ها گفته شد و قانون بر علیه ماست؛رای دادیم که بهتر شود بدهکار هم شدیم.
من نفهمیدم ایا رسما شیپور جنگ به صدا در امد یا گوش من زنگ می زند.

ژوئن 13, 2009

نتیجه ارای مردم !!!

Filed under: مناسبت,سیاسی — جهانگرد @ 9:20 ق.ظ.

به نام خدا
اقای احمدی نژاد اگر این قدر با قطعیت و با این فاصله موفق وپیروز بودی چرا این ریختی رای دادی ؟چرا چهره مادر مرده های مغبون ذلیل را به خود گرفته ای؟تو که ما شاءالله نیشت همیشه …
453309_orig
453307_orig

ژوئن 11, 2009

انتخاب اصلح ؟!

Filed under: مناسبت,سیاسی — جهانگرد @ 4:02 ق.ظ.

به نام خدا
امروز پنجشنبه است و فردا انتخابات را پیش رو داریم. تبلیغات کمتر از دو ساعت دیگر بعد از نوشتن این کلمات ممنوع می شود. A0338745تبلیغاتمان را کردیم و برای اولین بار در تاریخ سی ساله انقلاب ایران مردم برای تبلیغات این چنین پر شور به صحنه امدند. با هم خیابان ها را پر کردند و گفتند و شنیدند شعار دادند و پاسخ شنیدند و گاهی هم درگیر شدند و جنگیدند. اما انچه نتیجه این رقابت ها بود را شنبه مشاهده خواهیم کرد.
برای اولین بار در تاریخ سی ساله مناظره و مناقشه داشتیم ان هم از طریق تلویزیون و پنجاه میلیون جمعیت به صفحه تلویزیون خیره نگریستند و حرفها را شنیدند و تصمیم گرفتند. در روز دوم این مناظرات دکتر محمود احمدی نژاد به بیان رک و بی پرده فساد مسئولین عالی رتبه نظام پرداخت و انها را محکوم و متهم به فساد، براندازی و کارشکنی علیه خود و نظام دانست و این باعث بی پرده شدن این مناظرات شد و تا اخرین مناظره که مناظره دکتر احمدی نژاد با دکتر رضایی بود ما شاهد سخنانی بی پرده رک صریح و گاهی تخصصی و بی تعارف بودیم و این باعث ساخته شدن مجموعه ای به نام نود سیاسی شد.
برنامه ورزشی نود که به کند و کاو مدیریتی و عملکردی ورزش فوتبال اختصاص دارد همیشه مرا به حسرت خوردن برای نداشتن چنین مقوله ای در زمینه سیاست وا می داشت که چرا نباید در سیاست چنین اشکار سیاستمداران ما جلوی دوربین محاکمه شوند و تصمیم بر عهده مردم باشد که تعیین کننده راست ودروغ باشند. در این دور از انتخابات به قول دکتر احمدی نژاد » به فضل الهی » به ان دست یازیدیم. و با دیدن چنین مناظراتی و رویکردها و موضع گیری های بعد از ان مناظرات توانستیم بهتر بشناسیم و فردا هم رای اگاهانه تری نسبت به گذشته به صندوق ها خواهیم ریخت.
اما باید اذعان کرد که ایران یک قدم به دموکراسی و مردمسالاری نزدیک تر شده اما هنوز مردم ما با ایده ال فاصله دور و درازی دارند چرا که در پس زمینه دموکراسی باید شنید و تحمل کرد باید نقد را هرچند تلخ پذیرفت و از کوره در نرفت و به برخوردهای فیزیکی متوصل نشد اما می بینیم هنوز فاصله ای بین ما و ان تحمل کردن صبورانه هست.
اساسا نقد را در کشور بد می دانیم در سخنان مسئولین دقیق شوید و خوب گوش فرا دهید متوجه خواهید شد نقد را با پسوند مشفقانه و نقد را با پسوند دوستانه و انتقاد را با پسوند تیز و تند به کار می برند تو گویی با نقد و انتقاد عداوتی دیرینه دارند امیر المومنین در نامه مشهور به «عهد نامه مالک اشتر» که در ایین کشور داری نوشته شده خطاب به مالک می فرماید :
«مقدم ترين مردم در نزد حاكم اسلامى بايد كسى باشد كه حق را حتى در تلخ ترين حالات آن، گوياتر از ديگران گوشزد كند»
واین با انچه ما در میان مسئولین می بینیم تفاوت فاحشی دارد که به هیچ وجه من الوجوه ما نمی توانیم ایشان را انتقاد پذیر بنامیم لذا نیاز است تا برای قدرت در کشور ترمز هایی اضطراری تعبیه گردد تا حاکمان را پاسخگو سازد تا انها را به پند گیری و رعایت عدل و انصاف مجبور سازد تا بتوانیم نقد را به زور بر انها وارد سازیم و از انتقاد هر گونه پیشوند و پسوند بر چیده شود تا انکه به جامعه و کشوری ارمانی و دموکرات منطبق بر اصولی ترین و عادلانه ترین مدل های حکومتی برسیم که دیگر در دوره های 4 ساله ریاست جمهوری کسی به عنوان رئیس جمهور نتواند فعال مایشاءباشد و بر همه یک تنه خرده بگیرد که چرا مرا نقد می کنید و بالای چشمم ابرو می گویید.
من تصور می کنم اگر در هفته یک ساعت دو ساعت هم پا و همراه با برنامه نود، برنامه نود سیاسی از سیمای به اصطلاح ملی که ملت را هیچ دخل و تصرفی دران نیست داشته باشیم روز به روز بر سرعت پیشرفت و ترقی مان افزوده می شود و در ان زمان خواهیم دید که به کجا خواهیم رسید. صدا و سیمایی که خود را ملی می نامد و اثبات نمود شخص دوم مملکت یعنی هاشمی رفسنجانی در استفاده از ان در رد ادعاهایی که علیه او شد ناتوان ماند چگونه می تواند و چگونه جرات می کند خود را ملی بنامد؟!! این رسانه با دادن 20 دقیقه وقت اضافی به رئیس جمهور ثابت نمود در پشت پرده سیاست کثیف این مملکت چه می گذرد .
من در اینجا و از همین جا از رئیس جمهور اینده تقاضا دارم که در برقراری برنامه نود سیاسی به عنوان مناظره ای تلویزیونی در برابر چشمان مردم تک تک کار های انجام گرفته شده اش را با منتقدینش در برابر ملت به بحث بنشیند تا مردم بدانند چه کسی و چگونه بر انها حکومت می کند.
ونیز امیر المومنین در فرازی دیگر به مالک می فرماید: » باید که برگزیده‌ترین وزیران توکسانی باشند که سخن حق بر زبان آرند، هر چند، حق تلخ باشد و در کارهایی‌که خداوند بر دوستانش نمی‌پسندد کمتر تو را یاری کنند، هر چند، که این سخنان‌ و کارها تو را ناخوش آید»
ایا وزرا این گونه بوده اند؟ و یا اگر این گونه بوده اند بر منصب خود باقی مانده اند ؟
و نیز درادامه فرموده : «برای کسانی که به تو نیاز دارند، زمانی معین کن که در آن فارغ از هر کاری به آنان‌پردازی. برای دیدار با ایشان به مجلس عام بنشین، مجلسی که همگان در آن حاضر توانند شد و، برای خدایی که آفریدگار توست، در برابرشان فروتنی نمایی و بفرمای ‌تا سپاهیان و یاران و نگهبانان و پاسپانان به یک سو شوند، تا سخنگویشان بی‌هراس‌ و بی‌لکنت زبان سخن خویش بگوید. که من از رسول الله(صلی الله علیه و آله) بارها شنیدم که می‌گفت: پاک و آراسته نیست امتی که در آن امت، زیردست نتواند بدون ‌لکنت زبان حق خود را از قوی دست ‌بستاند. پس تحمل نمای، درشتگویی یا عجزآنها را در سخن گفتن. و تنگ حوصلگی و خودپسندی را از خود دور ساز تا خداوند درهای رحمتش را به روی تو بگشاید و ثواب طاعتش را به تو عنایت فرماید.»
ایا لکنت در درخواست ها بر زبان نداریم؟ یا اساسا در بیان در خواست بازخواست می شویم کدام یک؟ ایا ازادی بیان موجود است؟ اگر موجود است دم خروس چیست؟ چرا در مورد یاس نو به عنوان مشتی از خروارها خروار «شل کن سفت کن» دراورده اند و امروز مجوز می دهند و فردا لغو امتیاز می کنند؟
حضرتش در فرازی دیگر فرمود:
«اگر رعیت‌ بر تو به ستمگری گمان برد، عذر خود را به آشکارا با آنان در میانه نه و با این کار از بدگمانی شان بکاه، که چون چنین کنی، خود را به عدالت پروده‌ای و بارعیت مدارا نموده‌ای. عذری که می‌آوری سبب می‌شود که تو به مقصود خود رسی‌ و آنان نیز به حق راه یابند.»
شما را به خدا اگر رئیس جمهور را متهم به دروغ گویی نمودند این را که علی علیه سلام فرمود کرد یا انچه دیدیم ؟بعضی از رقبا به او گمان کاذب بودن و دروغگویی بردند و او به جای اینکه با نرمش و تواضع حرفهایش را به اثبات برساند دست به دامن تهمت و افترا شد و گناهی بر گناهان خود افزود ایا چنین کسی امید رای مردم را هم در ذهن می پرورد؟ بله نه تنها امید دارد دوباره بیاید که با ایجاد جنگ روانی به ادعای کذب پیروزی ما حتمی است و رقبا احساس شکست نموده اند و جنجال می کنند هم روی اورده. بله او و طرفدارانش روز راشب و سیاه را سفید می خوانند انها موج عظیم ملت را که در خیابانها می جوشند نادیده انگاشته و با همان دید متوهم همیشگی به دنبال اثبات پیروزی برای خود هستند و رقیب را به بهانه جویی در صحت انتخابات متهم می کنند همان چیزی که رقبا نگرانی شان را در ان مورد از روز اول ثبت نام اعلام داشته بودند. اینان حقایق مسلم را هم منکر می شوند تا به مقصود برسند.
اما کلام طلایی اما متقین را به مالک به این جمله ایشان ختم می کنم که فصل الخطاب ان حضرت برای رئیس جمهور ما باشد انجا که فرمود:
«با مردم چنان باش، که در روز حساب که خدا را دیدار می‌کنی، عذرت پذیرفته‌ آید که گروه ناتوانان و بینوایان به عدالت تو نیازمندتر از دیگران‌اند و چنان باش که‌ برای یک یک آنان در پیشگاه خداوندی، در ادای حق ایشان، عذری توانی داشت.»
اقای رئیس جمهور امروز و رئیس جمهور فردا (هرکس که هستی و انتخاب شدی) بدان که اگر متدین به ایین علی و یکتاپرستی هستی باید در برابر عدل الهی پاسخ گو باشی پس بدان اگر گروهی را فریفتی و یا حقی را نادیده گرفتی باید در پیشگاهش حاضر و جوابگو باشی کاری نکن که در ان روز ارزو کنی که ای کاش هیچگاه به این منصب برگزیده نمی شدم و در این مقام نمی ایستادم .

ژوئن 5, 2009

در مرقد امام چه گذشت؟

Filed under: مناسبت,سیاسی — جهانگرد @ 9:24 ق.ظ.

به نام خدا
لازم به تذکر است که هرکه به انقلاب ایران وحکومت جمهوری اسلامی دل بستگی داشته باشد می داند که نام شخصیتی مثل اکبرهاشمی رفسنجانی را به عنوان دومین شخص این انقلاب نمی توان منکر شد ومنکر شدن او و زحمات او برای پیروزی این انقلاب مساوی با مخالفت با انقلاب است واگر دکتر رئیس جمهور این حرفها را از منظر اپوزسیون ودر خارج از ایران مثل دیگرانی که می گویند می زد بر ام خرده گرفته نمی شد این در حالی است که خود او در گذشته شخصیت هاشمی را می ستود واز او به عنوان های بزرگ مرد و… نام می برد که باید در گفته های امروز یا دیروز او شک کرد هردو را با هم نمی توان باور نمود او یا امروز دروغ می گوید یا دیروز دروغ می گفت.
451294_orig
451289_orig
451288_orig
451293_orig
n1666164018_228152_3764227
451303_orig
451302_orig
451301_orig

ژوئن 4, 2009

سالگرد

Filed under: مناسبت,سیاسی — جهانگرد @ 2:13 ب.ظ.

به نام خدا
4403_1178555822919_1198858091_495749_7385710_n
دوسالگی این وبلاگ را امروز اعلام می دارم. نیمه خرداد من هم به جمع وبلاگ نویسان پیوستم وگهگاهی در این دوسال مطالبی را به رشته تحریر در اوردم و ثبت نمودم خوب امسال نیمه خرداد خیلی خاص بود.
امسال یعنی چهارده خرداد 88 خورشیدی سالمرگ رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی در ایران بیست ساله شد و شب این سالگرد یعنی چهارشنبه سیزده خرداد ساعت ده و نیم به وقت تهران اقایان احمدی نژاد و موسوی برای اولین بار در تاریخ انتخابات ایران به مناظره تلویزیونی در برابر ملت پرداختند و قبل از این دو کروبی و رضایی شب قبلش اولین مناظره ریاست جمهوری تاریخ ریاست جمهوری ایران را رقم زده بودند.
مناظره هر جور شروع شد کاری ندارم اما بنا بر قرعه دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور وقت اغازگر مناظره شد و با تسلیت رحلت امام خمینی به ملت سخنان خود را شروع نمود و همچنین میر حسین موسوی تسلیتی برای این فقدان به ملت تقدیم کرد.
اما تنها بیست سال از این رحلت یا فقدان گذشته است که می بینیم اقای احمدی نژاد بر قبر ان مرحوم بی حرمتی کرد شاید بگوید ای وا اسلاماه وانقلاباه که عربی اش می شود واثورتاه تهمت به رئیس جمهور زدی و… اما نه عجله نکنید ثابت می کنم و متوجه هستم چه دارم می گویم .
جناب دکتر از ابتدا بحث را این چنین اغاز کرد که دولت شما اقای موسوی و اقای رفسنجانی و اقای خاتمی تمام این مدت هریک نفری هشت سال در این کشور گند بالا اورده اید خرابی به جای گذاشتید دزدی و غارت و چپاول کردید و نهایتا دولت به من رسید و من شدم حامی مردم من شدم دلسوز همه ملت ،ملت مرا دید و بهترین بنده خدا در دوران انقلاب را پسندید و مژده بده مژده بده یار پسندید مرا و من و محرومان هم کاسه و هم غذا و شما و مستکبران و ابرقدرت های داخلی که با خارج هم در تماس هستید یک طرف.
در جواب اقای موسوی دولت وقت را به بی مدریتی و قانون گریزی و خرافه پرستی و… متهم نمود و ما در این زمان متوجه شدیم 24 سال حکومت خاتمی ، هاشمی وموسوی به علاوه چهار سال روزگارمان در زمان ریاست اقای احمدی نژاد که جمعا می شود 28 سال همه کثافت ، دزد بازار، عوام فریبی و دروغ بوده و نه اسلامی نه خدایی نه ولی فقیهی نه داد مظلوم و صدای همنوای محرومی همه چیز سیاه و تاریک بوده تا جایی که زمان اقای موسوی علی رغم حضور رهبر فقید انقلاب با ان حساسیت های خاص برای حقوق محرومان نادیده انگاشته می شود و تو گویی ان مرحوم هم هم دست این اقا مهر سکوت برلبان خود می زند ودر کم کاری برای ملت وخیانت به ملت هم دستی وهمکاری لازم را مبذول می نماید و این چنین نقش کلیدی ایشان در مسائل حکومتی نادیده گرفته می شود و شکی نیست که رهبر فعلی در ان زمان به عنوان رئیس جمهوری که موسوی نخست وزیرش بود نیز طبیعتا هم کاسه خائنین به حق و حقوق ملت تلقی خواهد شد.
ایا این نادیده گرفتن انقلاب و ارزش های انقلابی که هر سال در بهمن ماه یک ماه تمام از نعمت وجود ان در زندگی مان می شنویم نیست؟
پس ان شعار ها چیست ؟
انقلابی که اولین حامی و جانباز و زندان رفته و رنج کشیده ان هاشمی رفسنجانی است با دزد بودن هاشمی زیر سئوال نمی رود؟ پس تکلیف ما را روشن کنید به بهانه داشتن یک حکومت دینی منطبق با شرع و تعالیم نبوی ما را از داشتن حکومتی سالم و دموکرات مثل مدل های سالم و مقتدر و مردم گرای محض غربی محروم نمودید. همان حکومتهایی که به دلیل یک برداشت شخصی از بیت المال نماینده و وزیر و مشاور برای خرید یک اپارتمان را مجبور به استعفا می نمایند .
شما بنگرید ایا این الوده کردن قبر شخصی که سالگرد رحلتش فرارسیده بود نیست؟
هیچ سالی طی این بیست سال اینگونه برایش سالگرد نگرفته بودید. همیشه از سالها قبل در ذهن می پنداشتم که چند سال بعد مراسم رحلت و بزرگداشت ان رهبر چگونه برگزار می شود که سر بیست سال به شکل اتوماتیک متوجه شدم .
وا عجبا از سرنوشت و تقدیر ما و محل ولادت ما

وب‌نوشت روی وردپرس.کام.