جهانگرد

آوریل 13, 2009

پاسد.ار.ي و پاسد.ار.ان

Filed under: اجتماعی,سیاسی — جهانگرد @ 6:32 ب.ظ.

به نام خدا mahsooli-21
داشتم به نام يکي از ارگان ها فکر مي کردم که در ان لفظ پاسد.ا.ري امده است .
«….پاسدا.ران. ا.نقلا.ب اسلا.مي »
پاسد.ا.ري يک لفظ فارسي است که معناي بسيار زيبايي هم دارد: پاس داشتن و ارج نهادن و بهتر نگه داشتن و مراقبت کردن.
مراقبت و نگه داري از انقلا.ب ا.سلامي! همان انقلا.ب خود جوش و پرخروش مردمي که پس از مدتی منحصر به گروههایی از روحانیون شد و مردم به انقلا.بِ منحصر به گروهی خاص که حزب خاص هم درست کرده بودند کمتر رغبت نشان دادند و هر روز به این فاصله افزوده شده است.
بله همین سپا.ه کسانی هستند که قسم خورده اند تا از این انقلا.ب پاسدا.ری کنند. نه از کشور و میهن.
امروز شاهد هستیم که نیروهای برجسته این ارگان قدرتمند از هر لحاظ به جان اینترنت افتاده و به پاک سازی سایتهای اینترنتی می پردازد. سایتهایی که به فعالیت در زمینه پر.نو اشتغال دارند و نیز انها که به دین و عقاید اسلامی هجمه می کنند و البته انها که علیه نظام و انقلا.ب می نویسند. وحرف من دقیقا اینجاست که چرا بخش مبارزه با جرائم اینترنتی نیروی انتظامی به فعالیت نمی پردازد و وظیفه او را این نهاد برعهده می گیرد؟! واصلا مخالف مبارزه با سایت پر.نو نیستم یعنی نمی خواهم عمل غیر اخلاقی این افراد ار در این رابطه تائید کنم، اما حرف ان بود که گفتم.
ایا نیازی است تا ان که کار غیر اخلاقی پر.نو را دنبال می کرده به جلوی دوربین رسانه بیاید و اعترافاتی داشته باشد که تحت فشار بوده و هیچ ارزش قانونی ،حقوقی، شرعی ندارد ؟
ایا این حرکات جزء پاسد.ار.ی نبوده و نیست؟ بله پاسد.ار.ی از نظا.م است نه کشور. و به گفته بسیاری کدام میهن و وطن همان که هیچ حقی در رابطه اش با ما نیست؟!!
پی نوشت:
تصویر فوق با پاسدا.را.ن چه رابطه ای دارد ؟
در ضمن به برندگان جوایز ونفیس وارزنده ای هم تقدیم نخواهد شد.

Advertisements

وب‌نوشت روی وردپرس.کام.